« Look! | Main | Just When You Think... »

June 16, 2006

Comments

Blackbooks

Книги по черной магии, тетради с обрядами, тетради черных колдунов. Уроки школы Черной Магии. Различные обряды: Различные порчи, проклятия, привороты, отвороты, остуды, рассорки, присухи, обряды на удачу, обряды на деньги и богатство, черные заклинания, черные заговоры, лечение и переклады болезней, работа с бесами духами и умершими. http://magusbooks.ru/

Adamlambertson

Administracja nalezy do nauk ekonomicznych. Od momentu poczatku XX wieku, od chwili zarzadzanie próbowano oprzec na naukowych podstawach, az do lat 60. XX wieku administracja pojmowane bylo jako impreza kierownicze, obejmujace nastepujace sekwencje postepowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Uzasadnianie oraz Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarzadzania. Klasyczne funkcje zarzadzania wyróznil glówny "klasyk" zarzadzania Henri Fayol. Jednak poglad na swiat zarzadzania zmienil sie od tego czasu radykalnie, w takim razie warto powrócic az do starszej, w wyzszym stopniu ogólnej definicji: administracja to zrecznosc lub rutyna rozumnego stosowania srodków w celu osiagniecia wyznaczonych celów.
(Zob. tez: Administracja, Koordynowanie)
Inne definicje zarzadzania:
Zarzadzanie jest sztuka osiagania zamierzonych rezultatów przez innych ludzi, zarzadzajacy (menedzerowie) osiagaja cele organizacji w poprzek organizowanie pracy innych, zas nie za posrednictwem uprawianie zadan osobiscie.
Zarzadzanie owo funkcjonowanie kierownicza polegajaca na ustalaniu celów a powodowaniu ich realizacji w organizacjach podleglych zarzadzajacemu, na podstawie wlasnosci srodków produkcji albo dyspozycji nimi (wg Gilinskiego).
Zarzadzanie owo akcja polegajace na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczolowskiego).
Zarzadzanie to asortyment dzialan (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiagniecia celów organizacji. (wg Griffina).
Zarzadzanie owo porzadkowanie chaosu (wg prof. B.R. Kuca)
W odniesieniu az do organizacji gospodarczych miast slowa kierowanie uzywa sie kiedy niekiedy terminu kierowanie biznesu (ang. Business Administration). Funkcja administracji biznesu ujmuje krótkie okreslenie: "Administracja biznesu ma umozliwic, aby zostalo zrobione owo, co ma egzystowac zrobione". Kierowanie biznesu jest dyscyplina akademicka, a szereg uniwersytetów natomiast szkól biznesu nadaje ranga magistra sposród tej dyscypliny (Master of Business Administration, w skrócie MBA).
Spis tresci
1 Sprawa zarzadzania
2 Sprawa zarzadzania w organizacjach
3 Zarzadzanie operacyjne - zarzadzanie czynnikami konkurencyjnosci
4 Inne podmioty zarzadzania
5 Teoretycy zarzadzania
6 Zobacz tez
7 Linki zewnetrzne
Przedmiot zarzadzania

Podmiot zarzadzajacy nie zawzdy jest tym, kto wyznacza cele. Przykladem takiej sytuacji moze istniec organizacja wojskowa, która ma az do spelnienia okreslona misje, lecz ani plec piekna sama, ani jej dowódcy (podmioty zarzadzajace) nie formuluja tej misji. Formuluja wprawdzie zadania (co jest do zrobienia) oraz okreslaja wartosci docelowe (ang. targets), inaczej wyniki, jakie powinno sie osiagnac. Przyklad ów pokazuje, iz zrzeszenie jest srodkiem osiagania celów, a wiec jest przedmiotem zarzadzania. Inne typowe przedmioty zarzadzania majace tozsamosc owo obejscie, zespól ludzi, jednostka. Zazwyczaj wypelniaja one klasyczne funkcje zarzadzania, totez - abstrahujac od wyjatki - powiemy, iz mysl zarzadzania majacy identycznosc jest na pelnia podmiotem zarzadzania.
Z wyjatkiem szczególnych przypadków, gdy np. administracja osobistym budzetem przy uzyciu pojedyncza osobe ewentualnie komenderowanie gospodarstwa w pelni samowystarczalnego, osiaganie zamierzonych wyników zalezy po czesci od momentu dzialania innych podmiotów. Dlatego kierowanie obejmuje oraz stosunki (zwiazki) podmiotu z otoczeniem.
Kazdy osoba w swym dzialaniu wykorzystuje zasoby. Zasoby sa przedmiotem zarzadzania. Az do najwazniejszych naleza zasoby ludzkie (sila robocza natomiast jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (srodki trwale) a czas. Ostatnio co chwila wiekszego znaczenia w dzialaniu organizacji nabieraja zasoby srodowiska naturalnego i zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), erudycja zas zwiazki z otoczeniem spoleczno-gospodarczym zaliczane do zasobów kapitalu niematerialnego (ang. intangibles, intangible capital). Tym samym w zarzadzaniu zasobami wyrózniamy najczesciej:
zarzadzanie zasobami ludzkimi,
zarzadzanie finansowe,
zarzadzanie aktywami,
zarzadzanie czasem,
zarzadzanie srodowiskiem,
zarzadzanie wiedza,
Administracja Warszawa
zarzadzanie kultura
zarzadzanie relacjami, w zasadzie istotne ostatnio kierowanie zwiazkami sposród klientem,
zarzadzanie kapitalem niematerialnym,
zarzadzanie problemami,
zarzadzanie konfliktami,
zarzadzanie stresem,
zarzadzanie jakoscia,
zarzadzanie ryzykiem,
zarzadzanie emocjami,
zarzadzanie nieruchomosciami,
zarzadzanie wartoscia firmy - Value Based Management.
Przedmiot zarzadzania w organizacjach

Przeznaczeniem organizacji jest systematyzowanie (porzadkowanie) dzialania jej uczestników w taki tryb, izby realizowala swa misje, osiagala pozadane wyniki wzglednie wykonywala swe zadania w poblizu optymalnym wykorzystaniu (zuzyciu) zasobów.
Przedmiotem zarzadzania ogólnego (ang. General Management) jest zrzeszenie jak zespól. Az do zadan zarzadzania ogólnego wypada administracja strategiczne, budowanie struktur organizacyjnych tudziez zarzadzanie zasobami ludzkimi a aktywami. Niezaleznie od tego w nowym paradygmacie zarzadzania kladzie sie gigantyczny akcent na wladza natomiast formowanie kultury korporacyjnej.
Przedmiotem zarzadzania funkcjonalnego sa zadania ewentualnie autonomicznych czesci organizacji, które nazywamy funkcjami. Wedlug jednej sposród definicji (H. James Harrington) funkcja w organizacji owo zespól ludzi wykonujacych owo samo zadanie. Najwazniejsza dziedzina zarzadzania funkcjonalnego jest kierowanie operacjami, utozsamiane ongi z zarzadzaniem produkcja, i dzien dzisiejszy nierzadko okreslane ogólniej jak administracja wytwarzaniem wyrobów a uslug. Obecnie wzgledne znaczenie zarzadzania funkcjonalnego zmniejsza sie, albowiem w coraz to wiekszym stopniu uzupelniane jest ono natomiast po czesci zastepowane zarzadzaniem procesowym.
Przechodzenie z zarzadzania funkcjonalnego na zarzadzanie procesowe jest zjawiskiem charakterystycznym w celu wspomnianej zmiany paradygmatu zarzadzania. W tym nowym paradygmacie administracja operacjami mozna odnosic sie jako kierowanie czynnikami konkurencyjnosci.
Zarzadzanie operacyjne - administracja czynnikami konkurencyjnosci

Wyróznia sie trójka klasyczne czynniki konkurencyjnosci: stan, wartosc tudziez dostawa. Zapewnienie wymaganej z wykorzystaniem rynek jakosci produktu (wyrobu lub uslugi ewentualnie pakietu produkty+uslugi), kosztu nabycia natomiast uzytkowania produktu natomiast wymaganej ilosci, róznorodnosci, terminowosci dostaw produktu tudziez szybkosci realizacji zamówien decyduje o konkurencyjnosci produktu, alias o jego atrakcyjnosci rynkowej w porównaniu sposród innymi produktami. Niezaleznie od czynników klasycznych duzego znaczenia nabieraja ostatnio takie czynniki, gdy bieglosc obslugi klientów (ang. Customer Service) zas cechy jakosci wykraczajace nie mówiac o jakosc konstrukcji natomiast wykonania, np. ekologicznosc tudziez obronnosc produktu natomiast procesu produkcji.
Zapewnienie jakosci na tryb tradycyjny jest zadaniem kontroli jakosci. Kontrola jakosci jest funkcja organizacyjna. Kontrola jakosci wykonuje swoje obowiazek w ten sposób, iz sposród wytworzonych produktów wybiera produkty spelniajace wymagania tudziez kwalifikuje je jako nadajace sie do przekazania klientowi zewnetrznemu lub wewnetrznemu. Produkty nie spelniajace wymagan zostaja odrzucone z wykorzystaniem kontrole jakosci natomiast kierowane do poprawek, do naprawy badz do zlomowania.
Zapewnienie jakosci na modus nowoczesny (w nowym paradygmacie zarzadzania) polega na zapewnieniu doskonalosci procesu wytwarzania a dostarczania. Podstawa takiego postepowania jest twierdzenie, iz gdyby utwór na kazdym etapie procesu jest wysokiej jakosci, owo na wyjsciu procesu powstaje artykul wysokiej jakosci. W praktyce parametry charakteryzujace forma produktu musza zawierac w sobie sie w okreslonych a waskich granicach. Jesliby w istocie jest, mówi sie, ze proces jest nieruchomy. Podczas gdy jakkolwiek zostanie stwierdzone, ze którys sposród parametrów jakosci produktu nie miesci sie w zadanych granicach, trzeba poszukac w procesie miejsc, które sa przyczyna defektu, tudziez potem usunac owe przyczyny. W ów strategia realizowane jest sprzezenie zwrotne posrodku wyjsciem procesu, zas miejscami w procesie decydujacymi o jego doskonalosci.
Opisany modus sterowania procesem jest istota Kompleksowego Systemu Sterowania dzieki Forma - (ang. TQC - Total Quality Control). W praktyce olbrzymia wiekszosc procesów owo procesy nieciagle. W takich procesach takze przetwarzanie, jak i postac produktu na wyjsciu maja nature statystyczna. W odniesieniu az do takich przypadków zas w odniesieniu az do procesów biznesowych mówimy o statystycznym sterowaniu procesami (ang. SPC - Statistical Process Control).
Zarzadzanie kosztami na tryb uporzadkowany ma na celu redukcje kosztów dzialania organizacji. Dwójka najpowszechniejsze srodki prowadzace do tego to kontroling kosztów polegajacy na narzuceniu dyscypliny budzetowej (patrz: budzet, budzetowanie) wszystkim komórkom organizacyjnym tudziez czynienie oszczednosci.
W zarzadzaniu procesowym miast o redukcji kosztów mówi sie o redukcji strat. Podstawa programu redukcji strat jest segmentacja strat. W odniesieniu az do niektórych procesów a funkcji, takich jak tok produkcji, azali koszty utrzymania ruchu, punktem wyjscia az do klasyfikacji strat jest segmentacja standardowa (np. siódemka rodzajów strat produkcyjnych, tzw. Szóstka Wielkich Strat w pierwszym standardzie Total Productive Maintenance, szesnastka glównych strat w drugim standardzie tego systemu). W praktyce najpowszechniejszym przedsiewzieciem majacym na celu redukcje strat jest eliminowanie sposród procesu wszystkich elementów, które nie przynosza wartosci dodanej, sa marnotrawstwem (patrz Muda). Przedsiewzieciem kompleksowym jest wyszczuplanie procesów (ang. streamlining). Tak bywa nie ogranicza sie ono do eliminowania elementów zbednych, wszelako wymaga przeprojektowania procesu. Podstawowa metodologia wyszczuplania procesów, równiez produkcyjnych kiedy oraz biznesowych, jest mechanika przemyslowa - metanauka wspierajaca kierowanie operacyjne, traktowana czesto jak samodzielna zakres zarzadzania.
Najprostszy sprawa konkurowania w oparciu o koszty to rywalizacja cenowa. Na niektórych rynkach, glównie rynkach profesjonalnych, wysoka danina produktu jest akceptowana pod spodem warunkiem niskich kosztów eksploatacji produktu oraz niskich kosztów wylaczenia produktu sposród eksploatacji. W takich przypadkach towar konkursowy kosztowo owo produkt o niskim koszcie cyklu zycia.
Dostawa jako czynnik konkurencyjnosci jest poprawnie wiazka kilku róznych czynników, które - zaleznie od warunki (gl. od chwili obszaru produktowo-rynkowego oraz sytuacji konkurencyjnej) - maja wieksze ewentualnie mniejsze autorytet. Do najwazniejszych sposród nich powinno sie niezawodnosc dostaw, czyli wypelniacz za pomoca dostawce obietnic dotyczacych terminu dostawy. Dzisiaj rosnie waznosc szybkosci dostaw, czyli czasu, kto uplywa od czasu momentu otrzymania zamówienia przy uzyciu dostawce az do momentu dostarczenia towaru na pozycja przeznaczenia. Czynnikiem podstawowym jest przyrzeczenie wymaganej ilosci towaru, niemniej jednak w ramach tego rosnie wplyw róznorodnosci produktów. Bazar wymaga bo co chwila w wyzszym stopniu róznorodnych produktów dostarczanych raz po raz czesciej zas w raz za razem mniejszych partiach. Dokonanie tego warunku wymaga elastycznosci systemu produkcyjnego, która jest tym wieksza, im krótszy trwanie i mniejszy koszt przestawiania (przezbrajania - patrz SMED).
Jak wspomniano w góre, stan, wartosc oraz roznoszenie nie sa jedynymi czynnikami konkurencyjnosci. Przyrzeczenie pozostalych waznych aktualnie czynników konkurencyjnosci odbywa sie na krzyz zarzadzanie srodowiskiem zas kierowanie bezpieczenstwem.
Wyszczuplanie procesu tak bywa prowadzi za jednym zamachem az do jego przyspieszenia.
Prawidlowo prowadzone przeprojektowanie procesu pozwala uzyskac w tym samym czasie redukcje kosztów tudziez poprawe jakosci produktu. Przeprojektowanie radykalne procesów biznesowych owo reengineering, jaki praktyczny jest aktualnie niezwykle sporadycznie, gdyz radykalizm jego metodologii przynosi w warunkach przemyslowych na suma wiecej efektów negatywnych, anizeli pozytywnych. Do mniej radykalnych metodologii doskonalenia procesów naleza Business Process Redesigning zas Ulepszanie Procesów Biznesowych (ang. Business Process Improvement).
Inne podmioty zarzadzania

Gospodarka przyswajajaca (zbieractwo, polowanie, rybolówstwo, pierwotne rolnictwo) wykorzystuje ograniczone zasoby naturalne, totez jej celem jest nie ale wrecz akwizycja i eksploatacja tych zasobów, tymczasem oraz ich opieka. Wystepuja po tej stronie ale wrecz niektóre, niezbedne elementy zarzadzania, jak dezintegracja pracy, programowanie robót gospodarskich zas koordynowanie ich tudziez proste czynnosci administracyjne, kiedy rejestracja inwentarza.
W gospodarce pierwotnej (samowystarczalnej) jednakowo jak w gospodarce przyswajajacej i w wielu formach gospodarki kolektywnej (np. zagospodarowanie dzialów wodnych, system ekonomiczny lesna) robota na ogól nie ma ustalonej ceny, w takim razie nie musi nastepowac tedy w ogóle kierowanie finansowe. Nie wystepuje tu kierowanie strategiczne, tudziez zarzadzanie operacyjne ogranicza sie az do organizacji pracy.
W gospodarstwach rolnych i w najprostszych formach dzialalnosci gospodarczej, jak drobny wymiana handlowa, uslugi tudziez wyrób (rzemioslo) wystepuja elementy strategii a zarzadzania zasobami (poniewaz wystepuje substytucja pracy, kapitalu i energii), zarzadzanie jakoscia natomiast organizacja pracy. Kategoria wynikowa jest tu profit lub zarobek, wystepuje ergo zarzadzanie zakupami, pomimo tego nie wystepuje administracja kosztami.
W gospodarstwach domowych podstawowym zagadnieniem zarzadzania jest alokacja dochodu i dysponowanych zasobów pracy zas czasu posrodku konsumpcje biezaca (w tym ferie, rekreacja zas rozrywka), oszczednosci i inwestycje w przyszlosc (np. edukacje).
Szczególna dziedzina zarzadzania jest administracja osobiste, którego podmiotem jest czlon, a przedmiotem na pelnia jej budzet czasu. Zarzadzanie niekiedy za paragraf wyjscia bierze uswiadomienie sobie przy uzyciu jednostke hierarchii wartosci dotyczacej tego, co jest gwoli niej wazne w jej zyciu. Celem jest racjonalne gospodarowanie kiedy niekiedy, tzn. alokowanie go wg priorytetów wynikajacych sposród owej refleksji. Zrecznosc zarzadzania niekiedy bywa takze istotnym atutem pracownika w organizacji.
Inna szczególna dziedzina zarzadzania sa sytuacje szczególne; wyróznia sie na przyklad kierowanie katastrofami, administracja konfliktami, kierowanie kryzysowe.
Historycznie najwczesniejsza, w pelni dojrzala dziedzina zarzadzania jest kierowanie terytorialna tudziez panstwowa. Najwczesniej uksztaltowala sie zarzadzanie w miejsce (prawdopodobnie w 2 polowie VI tysiaclecia p.n.e.), skoro miasta powstaly zanim powstaly panstwa.
Teoretycy zarzadzania

samchesdantes

Brytyjski inzynier i naukowiec sir Tim Berners-Lee, chwilowo boss Midwife precisely Off the mark Web Consortium (W3C), napisal w marcu 1989 schemat oparty na ENQUIRE (aplikacji i bazie danych, kt?ra stworzyl na wlasny uzytek w 1980). Przedstawil w nim duzo z wiekszym natezeniem rozbudowany process zarzadzania informacjami, kt?ry stal sie zalazkiem obecnej WWW. Po jakims czasie dolaczyl az do niego belgijski badacz Robert Cailliau, sposr?d kt?rym Lee wsp?lpracowal w osrodku CERN. 12 listopada 1990 opublikowali urzedowy schemat budowy systemu hipertekstowego zwanego "Everybody To one side Cobweb" (w skr?cie: WWW, wzglednie jeszcze kr?cej: W3), obslugiwanego pod reka pomocy przegladarki internetowej, uzywajacego architektury klient-serwer<>>. Uzycie hipertekstu umozliwilo dostep az do r?znego rodzaju informacji poprzez siec odnosnik?w, tzw. hiperlaczy – ogladajac strone internetowa, uzytkownik moze podazac za zamieszczonymi na niej hiperlaczami, kt?re przenosza take up do innych, udostepnionych w sieci dokument?w lub innych stron internetowych. Poczatkowo, "Society Encyclopedic Entanglement" zostal oparty na SGML-owej przegladarce o nazwie "Dynatext", opracowanej w ramach dzialalnosci "Instytutu Badan powyzej Dana i Wiedza" (Organize for the duration of Scrutiny in Facts and Exhibition) Uniwersytetu Browna. "Dynatext" byl projektem komercyjnym, licencjonowanym za pomoca CERN - okazal sie choc nadmiernie cenny w uzywaniu w celu szerszej spolecznosci (w?wczas bylo owo srodowisko fizyk?w wysokich energii), jako ze przewidywal oplate w ciagu kazdy nieznany dokument zas w srodku kazdorazowa jego edycje.


Sir Timothy John "Tim" Berners-Lee
System informacyjny "Superb Wide Trap" Kreator stron internetowych zaprojektowano, zeby zbierac zasoby ludzkiej wiedzy i umozliwic wsp?lpracownikom w odleglych miejscach dzielenie sie swoimi pomyslami tudziez zglebianie wszystkich aspekt?w wsp?lnego projektu. W przypadku, gdy dw?jka projekty tworzone byly niezaleznie od chwili siebie, WWW pozwalala skoordynowac prace naukowc?w, dzieki dlaczego obie prace stawaly sie jednym sp?jnym dzielem. Biezacy projekt szacowal, ze sluzaca na to samo przegladaniu zac, rozwinie sie w ciagu trzech miesiecy, i w ciagu p?l roku uzytkownicy beda mieli mozliwosc publikowania nowych material?w tudziez odnosnik?w do nich, dzieki w jakim celu approach stanie sie w pelni zbiorowy. Usluga zostala oficjalnie uruchomiona w grudniu 1990 roku.
Jako gl?wny na swiecie serwer internetowy, Berners-Lee zastosowal blaszak NeXT, na kt?rym stworzyl r?wniez pierwsza przegladarke o nazwie WorldWideWeb (zmienionej p?zniej na Nexus). Az do czasu swiat Bozego Narodzenia 1990 roku, Berners-Lee zbudowal wszystkie narzedzia niezbedne do dzialania WWW: przegladarke WWW (kt?ra sluzyla r?wniez w charakterze edytor), wiodacy prym serwer WWW a pierwsze okolica WWW, opisujace dopiero co powstaly algorytm. 6 sierpnia 1991 roku zamiescil kr?tkie podsumowanie projektu "WordWideWeb" na grupie dyskusyjnej alt.hypertext. Ta materials jest r?wniez uznawana wewnatrz debiut publicznie dostepnych uslug w Internecie. Zwierzchni serwer nie liczac Europa zostal uruchomiony w Centrum Liniowego Akceleratora Stanforda (SLAC) w grudniu 1992. Zasadnicza koncepcja hipertekstu pochodzi ze starszych projekt?w sposr?d lat 60., takich jak: Hypertext Editing Arrangement (HES), utworzony na Uniwersytecie Browna, Xanadu, autorstwa Teda Nelsona natomiast Andriesa van Bialoglowa, a oN-Line Structure (NLS) Douglasa Engelbarta. Nelson natomiast Engelbart sposr?d kolei inspirowali sie mikrokomputerem Memex, kto w 1945 r. zostal powyzszy esejem pt. "As We May Judge" Vannevara Busha.
Przelomem w projekcie bylo polaczenie hipertekstu sposr?d internetem. W swojej ksiazce pt. "Weaving The Entanglement" ("Tkajac Siec") Berners-Lee wyjasnia, iz nieraz sugerowal mozliwosc polaczenia tych dw?ch technologii, jednakze nikt wczesniej nie podjal staran w tym kierunku, w zwiazku z czym postanowil wziac sprawe w swoje rece. Na potrzeby projektu skryba opracowal structure og?lnodostepnych, unikalnych identyfikator?w zasob?w sieci: "The Infinite Verify Identifier" (UDI) kultowy p?zniej jako Habit Resource Locator (URL) natomiast Unalterable Resource Identifier (URI), jezyk sluzacy projektowaniu stron – HyperText Markup Idiolect (HTML) i protok?l przesylania dokument?w hipertekstowych Hypertext Bring Formality (HTTP).
World Deviating Spider's web posiadala nastepstwo gildia wyr?zniajacych ja sposr?d innych system?w hipertekstowych, kt?re byly w?wczas dostepne, np. uzywal jednokierunkowych zamiast dwukierunkowych odnosnik?w. Umozliwialo owo uzytkownikowi przelaczenie sie z biezacego zasobu danych az do kolejnego, bez potrzeby reakcji ze okolica jego wlasciciela. W por?wnaniu do poprzednich system?w ulatwilo to wdrazanie nowych serwer?w natomiast przegladarek, przeciez wprowadzilo ustawiczny fine kettle of fish wygaslych odnosnik?w (hiperlaczy, link?w). W odr?znieniu od momentu poprzednik?w, takich gdy np. HyperCard, Globe Wide Web nie zostala skomercjalizowana, umozliwiajac rozbudowa serwer?w i publikowanych na nich stron, w postepowanie niezalezny natomiast rozszerzanie rozszerzen bez ograniczen licencyjnych. 30 kwietnia 1993, CERN oglosil, ze Society Broad Snare bedzie udostepniona bezplatnie gwoli kazdego. W ciagu kolejnych dw?ch miesiecy, po ogloszeniu, ze protok?l Gopher<>> nie bedzie juz dostepny bezplatnie, odnotowano duzy obnizenie jego popularnosci, na rzecz darmowej WWW. Najpopularniejsza przegladarka internetowa nie predzej byla ViolaWWW.
Punktem zwrotnym w historii World Extensive Trap bylo wtajemniczenie, w 1993 roku, przegladarki Mosaic, dzialajacej w trybie graficznym. Przegladarka ta zostala opracowana przy uzyciu zesp?l "Narodowego Centrum Zastosowan Superkomputer?w" (Patriotic Center notwithstanding Supercomputing Applications) na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign (NCSA-UIUC), kto prowadzony byl nie wczesniej przez Marca Andreessena. Mosaic byla finansowana za posrednictwem "Inicjatywe Wysokowydajnych Technik Obliczeniowych zas Komunikacyjnych" (High-Performance Computing and Communications Initiactive), powstalej dzieki "Ustawie o Wysokowydajnych Technikach Obliczeniowych oraz Komunikacyjnych" (Elevated Exhibition Computing and Communication Act) z 1991 roku, bedacej jednym z kilku opracowan dotyczacych rozwoju informatyki, zainicjowanych dzieki senatora Al Stab'a. Przed wprowadzeniem przegladarki graficznej Mosaic, strony internetowe nie posiadaly grafiki wplecionej bezposrednio w inskrypcja, natomiast popularnosc WWW byla mniejsza niz starszych protokol?w uzywanych dotychczas w Internecie, takich gdy Gopher azali WAIS – zlaczka graficzny przegladarki Mosaic uczynil WWW pewnosc siebie najpopularniejsza usluga internetowa.
World Wide Network Consortium (W3C) zostalo zalozone za sprawa Tima Bernersa-Lee po opuszczeniu za pomoca niego osrodka CERN, w pazdzierniku 1994 roku. Konsorcjum zostalo utworzone w Laboratorium Informatyki Bajanie (Massachusetts Institute of Technology, Laboratory as tudziez replacement for Computer Information, MIT/LCS), z pomoca agencji "Agencji Zaawansowanych Obronnych Projekt?w Badawczych" (Defense Advanced Experiment with Projects Intermediation, DARPA), bedacej pionierem w rozwoju Internetu, tudziez Komisji Europejskiej. Az do konca 1994 r., jak calkowita wielkosc stron internetowych stanowila ulamek ich obecnej liczby, multum sposr?d znanych dzis stron bylo juz uruchomionych, tudziez czesc sposr?d nich moglo stanowic inspiracje gwoli wielu wsp?lczesnych serwis?w internetowych.
Dzieki polaczeniu sposr?d Internetem, na calym swiecie zaczely powstawac serwery WWW, tworzac og?lnoswiatowe standardy nazewnictwa domen internetowych. Od czasu tamtej pory Berners-Lee odegral wielce aktywna lines w nadawaniu kierunku rozwoju standard?w sieciowych (takich jak np. jezyki znacznik?w, w kt?rych okolica internetowe sa tworzone), i w ostatnich latach opowiada on o swojej wizji Semantic Web. Domain Encyclopaedic Snare, dzieki latwemu az do opanowania interfejsowi obslugi, aktywnie rozpowszechnia informacje wewnatrz posrednictwem Internetu – tym samym odgrywa istotna r“le w jego popularyzacji – wzdluz, ze te dubel pojecia sa czesto mylone w powszechnym uzyciu: World Deviant Web nie jest calym Internetem, i zaledwie pewna zastosowanie zbudowana na jego bazie.
Cosmos Encyclopaedic Web zas Internet

Okreslenia: Delighted Broad Network i Internet sa czesto stosowane zamiennie w zyciu codziennym. Chociaz Men Considerable Net natomiast Internet nie sa jednym a tym samym. Internet owo og?lny technique polaczonych ze soba sieci komputerowych. W przeciwienstwie do Web, kt?ra jest jedna z uslug dzialajacych w Internecie. WWW jest zbiorem powiazanych ze soba zasob?w oraz dokument?w, polaczonych hiperlaczami natomiast URL-ami. Tresciwie m?wiac, Web jest aplikowanie dzialajaca w Internecie. Przegladanie stron internetowych WWW z reguly rozpoczyna sie ewentualnie od chwili wpisania adresu okolica w przegladarce internetowej, badz przez opowiesc linku az do tej strony czy tez linku do konkretnego zasobu. Nastepnie przegladarka wysyla do serwera WWW, na kt?rym zlokalizowana jest strona, sekwencja niewidzialnych gwoli nas zapytan, tak aby p?zniej pobrac zawartosc danej okolica zas wyswietlic ja na ekranie monitora.
Na poczatku tytul serwera (czesc adresu URL) jest dekodowana na adres IP wewnatrz pomoca globalnej, rozproszonej bazy danych znanej jak Kingdom Label System (DNS). Adres IP jest niezbedny, by m?c polaczyc sie z danym serwerem. Przegladarka nastepnie wywoluje wiadomy rezerwa, wysylajac zapytanie az do serwera okreslonego powyzszym adresem. W przypadku typowej okolica internetowej, przegladarka najprz?d pobiera jej wyklady HTML, analizuje go oraz nastepnie wysyla watpliwosc o reszte element?w wchodzacych w jej sklad (zdjecia, grafika, dzwieki, video, animacje). Statystyki mierzace popularnosc stron na og?l sa oparte o liczbe odwiedzin jednakze r?wniez o liczbe wyslanych na serwer zapytan, kt?re mialy miejsce.
Podczas pobierania plik?w z serwera WWW, przegladarki moga ostroznie skladac strone na ekranie w podejscie okreslony za pomoca jego kod komputerowy HTML, CSS albo inne jezyki skryptowe. Wszelkie zdjecia tudziez inne zasoby sa wlaczane do okolica, kt?ra uzytkownik widzi na ekranie. Wiekszosc stron internetowych zawiera hiperlacza umozliwiajace bezposrednie przechodzenie az do innych stron sposr?d nimi powiazanych, gotowych plik?w, kt?re mozna pobierac, dokument?w zr?dlowych, definicji oraz innych zasob?w internetowych. Taki klasa przydatnych material?w powiazanych ze soba w ciagu posrednictwem laczy hipertekstowych, nazwano "siecia informacji". Udostepniajac te zac w Internecie, Tim Berners-Lee nazwal ja w listopadzie 1990 roku "Far-out Fully Spider's web" (poczatkowo "WorldWideWeb", tymczasem ?w zapis zostal p?zniej odrzucony).
Jakie korzysci przynosi WWW

WWW (lub coraz kr?cej: W3) jest realizacja idei nieograniczonego swiata informacji. Na jej powodzenie, pomijajac samym Internetem jako fizycznym nosnikiem, skladaja sie, przede wszystkim, nastepujace elementy:
HyperText Markup Language (HTML) – hipertekstowy jezyk znacznik?w, zrozumialy dla kazdej przegladarki, sluzacy formatowaniu zawartosci strony internetowej;
Hypertext Shift Protocol (HTTP) – protok?l lacznosciowy uzywany do przesylania stron internetowych;
Uniform Resource Identifier (URI) – sample identyfikatora zasob?w w Internecie.
Prefiks WWW

Wiele adres?w internetowych zaczyna sie od czasu "www" ze wzgledu na dlugoletnia praktyke nazywania host?w internetowych (serwer?w) zgodnie sposr?d uslugami, kt?re oferowaly. Miano hosta gwoli serwera Net to najczesciej www, ano gdy ftp dla serwera FTP azaliz news lub nntp w celu serwer?w informacyjnych Usenet. Te nazwy host?w ukazuja sie, jako subdomeny w Sphere Choose Way (DNS), podczas gdy w przykladzie www.example.com. Aplikowanie takich subdomen nie jest wymagane. Gl?wny na swiecie serwer Entanglement nazywal sie nxoc01.cern.ch, a masa stron internetowych istnieje bez prefiksu WWW, badz innych takich gdy "www2" , "secure" itp. Prefiksy subdomen nie maja zadnego praktycznego znaczenia, sa to z reguly nazwy nadane za pomoca administrator?w. Bez liku serwer?w internetowych jest no skonfigurowanych, tak aby korzystac sposr?d obu wersji adresu, r?wniez samej domeny () jak tudziez z subdomena (). W praktyce kieruja one uzytkownika dokladnie do tej samej strony.
W przypadku wpisania ale wrecz jednego specyficznego slowa w pasku adresu przegladarki, np.: apple , openoffice aplikowanie sama spr?buje dodac prefiks www oraz konc?wke np.: ".com", ".org" czy tez ".net" natomiast przekieruje nas np. na strone "", jednakowoz . Funkcje te zostaly wprowadzone we wczesnych wersjach przegladarki Mozilla Firefox (znanej ponizej roboczym tytulem Firebird) na poczatku 2003. Firma Microsoft otrzymala w 2008r clear w USA na owo samo rozwiazanie z tym, ze lecz wciaz w odniesieniu az do urzadzen mobilnych.
Przedrostki "http://" natomiast "https://" nalezy rozr?zniac. Hypertext Carry Formality (HTTP) zas HTTP Steady wyznaczaja protok?l komunikacyjny, kt?ry ma zostac uzyty do wysylania zas pobierania zawartosci strony. Protok?l HTTP jest podstawowym elementem dzialania struktury www natomiast HTTPS dodaje niezbedna warstwe ochronna w przypadku, gdy poufne informacje, takie podczas gdy hasla azaliz dane bankowe maja byc przesylane w publicznej sieci Internet. Przegladarki internetowe r?wniez automatycznie dopisuja ?w atmosphere (HTTPS), jesli zostanie jego osoba pominiety. Globalny szkic RFC 2396 okreslajacy postac adres?w internetowych to: ://?# , gdzie owo np. serwer internetowy (jak www.example.com) zas sciezka identyfikuje konkretna podstrone. Serwer przetwarza , kt?re moze np. w ciagu posrednictwem formularza wyslac dane do zewnetrznej wyszukiwarki, przez owo zawartosc wyswietlanej strony jest zalezna od czasu odebranych informacji zwrotnych. nie jest wysylany az do serwera. Okresla kt?ra czesc okolica ma byc wyswietlana uzytkownikowi domyslnie.
W jezyku angielskim www wymawiane jest za pomoca pojedyncze powiedzenie ciagu znak?w (double-u double-u double-u). Niekt?re kregi uzytkownik?w wymawiaja dub-dub-dub, jednak ten metoda nie jest jeszcze nazbyt powszechny. Angielski pisarz Douglas Adams zazartowal kiedys w "The Voluntary jego osoba Sunday (1999): "Everyone Wide Cobweb jest z tego co wiem jedynym wyrazeniem kt?rego skr?cona rodzaj jest trzy razy dluzsza od pelnej". Okreslenie World Extreme Cobweb jest powszechnie tlumaczone na jezyk chinski jako: waxen wei wang, co doslownie oznacza "mn?stwo wymiar?w sieci". Tlumaczenie owo bardzo porzadnie odzwierciedla koncepcje projektu oraz zalozenia WWW. Tim Berners-Lee zdefiniowal, iz wyrazenie Society Deviating Net powinno byc pisane w charakterze 3 osobne slowa bez zadnych dodatkowych lacznik?w.
Prywatnosc

Uzytkownicy komputer?w, kt?rzy oszczedzaja okres a pieniadze, oraz takze ci, kt?rzy poszukuja wygody zas rozrywki, sa narazeni na utrate prywatnosci w sieci. Na calym swiecie nad p?l miliarda os?b korzysta z serwis?w spolecznosciowych, tudziez mlodziez dorastajaca w dobie Internetu dokonuje kolejnej zmiany pokoleniowej. Sposr?d Facebooka, poczatkowo rozpowszechnionego posr?d amerykanskich student?w, korzysta dzis powyzej 70% uzytkownik?w sposr?d innych panstw niz USA. W 2009 roku na portalu uruchomiono trial nowych narzedzi, umozliwiajacych przystosowanie ochrony prywatnosci, jednakze na odwr?t 20% uzytkownik?w rozpoczelo korzystanie sposr?d nich. Notwithstanding serwisy wykorzystuja czesc powierzonych im danych uzytkownik?w az do cel?w reklamowych. Osoba korzystajaca sposr?d Internetu ma mozliwosc usuniecia historii przegladanych stron, zablokowania niekt?rych ciasteczek (cookies) tudziez wyskakujacych okienek, niemniej jednak nie zapewnia to pelnej ochrony prywatnosci.
Bezpieczenstwo

Siec Network stala sie otwarta rozwiazanie dla przestepc?w rozprzestrzeniajacych zlosliwe aplikacja. Cyberprzestepczosc prowadzona w internecie moze skladac sie sposr?d kradziezy tozsamosci, oszustw, szpiegostwa i gromadzenia poufnych informacji. Polaczenie z internetem przewyzsza tradycyjne zagrozenia w celu bezpieczenstwa danych przetwarzanych w poblizu pomocy komputera, natomiast podczas gdy szacuje Google, okolo jedna na dziesiec stron internetowych moze zawierac zlosliwy kod komputerowy. Wiekszosc atak?w opartych na sieci Trap odbywa sie sposr?d poziomu legalnych stron internetowych, i najczesciej, gdy szacuje firma Sophos, ataki sa prowadzone w Stanach Zjednoczonych, Chinach Kreator stron www zas Rosji. Najpowszechniejszym typem zagrozen jest SQL injection. Za pomoca jezyka HTML i URI siec Network zostala r?wniez narazona na ataki, takie kiedy cross-site scripting (XSS), kt?re pojawily sie pospolu sposr?d wprowadzeniem JavaScript, nastepnie zostaly rozszerzone do pewnego stopnia dzieki Cobweb 2.0 a Ajax, uzywajace duzych ilosci skrypt?w. Dzis szacunkowo 70% wszystkich stron internetowych jest niezabezpieczonych przed atakami XSS.
Archiwizacja stron WWW

Z bezzwlocznie czasu masa zasob?w publikowanych w Internecie zanika, zostaje przeniesionych, zaktualizowanych badz calkowicie zmienia sie ich zawartosc. Owo sprawia, ze niekt?re odnosniki staja sie przestarzale. Okresla sie je w tamtym czasie mianem "martwych odnosnik?w" (ang. dead links). Stew ?w spowodowal, ze podjeto dzialania zaradcze, oraz np. Internet Archive, dzialajace od momentu 1996 roku, jest w tej chwili w najwiekszym stopniu znana instytucja zajmujaca sie archiwizacja zasob?w Internetu.
Standaryzacja

Funkcjonowanie World Wide Network w Internecie oraz obocznosc informacji pomiedzy komputerami opiera sie na wielu standardach natomiast specyfikacjach technicznych. Duza czesc tych dokument?w to opracowania Superb Encyclopaedic Entanglement Consortium (W3C), kierowanego za pomoca Berners'a-Lee, zas niekt?re sposr?d nich sa dzielem Internet Engineering Upbraid Soldiers (IETF) natomiast innych organizacji.
Gdy wspominamy o standardach internetowych najczesciej mamy az do czynienia z nastepujacymi publikacjami:
Zalecenia W3C dla jezyk?w znacznik?w, zwlaszcza HTML zas XHTML. Okreslaja whole struktury interpretacji dokument?w hipertekstowych.
Zalecenia W3C w celu arkuszy styl?w, zwlaszcza CSS.
Standardy ECMAScript (zazwyczaj w formie JavaScript), z ECMA International.
Zalecenia W3C dotyczace modelowania dokument?w obiektowych.
Dodatkowe publikacje dostarczaja definicji innych podstawowych technologii stosowanych w Life Encyclopaedic Cobweb, min.:
Uniform Resource Identifier (URI), kto jest uniwersalnym systemem odniesien az do zasob?w w Internecie, takich podczas gdy dokumenty hipertekstowe oraz obrazy. URI, czesto nazywane URL jest definiowane dzieki IETF RFC 3986 STD / 66: Invariable Resource Identifier (URI): Generic Syntax.
Protok?l HTTP, i ostro RFC 2616: HTTP/1.1 i RFC 2617: Autoryzacja HTTP, kt?re okreslaja, gdy przegladark

ciptpemiFoottminecraft

iphone 5


adele
battlefield 3

rebecca black

anespissevy

Hi, we're a snow removal company from Poland and this is our website :)

usuwanie sopli

gombtrumb

Angry Birds News

Lymmevaiseexy

Hi, we're a snow removal company from Poland and this is our website :)

odsniezanie dachu

Farby-H28

pokoj farby farby do scian farby
farby farby farby
farby jakie farby do pokoju tania farba
tanie farby farby do scian farby
farby jedynka kolory farby do tkanin farby do wnetrz
farby do drewna farby olejne farby jedynka kolory
farby samochodowe farby zewnetrzne farby drogowe
kolory farby farby kolory scian farby jedynka
farby strukturalne farby farby do ubran
farby do skory farby do wnetrz farby silikonowe
farby elewacyjne metal farby farby jedynka kolory
farby strukturalne farby drogowe farby do skory
farby farby farba
farby do mebli drewno farba farby lateksowe opinie
farby farba farby
farby do scian farby farby
farby farby farby
farba farby farby
farby do lazienki farby jedynka kolory farby scienne
farby dekoracyjne farby jedynka kolory farby strukturalne ceny
farby paleta kolorow farby ceny farby do ubran
farby silikonowe farby emulsyjne kolory farby do metalu
farby elewacyjne zewnetrzne farby farby elewacyjne zewnetrzne
farby emulsyjne farby do wlosow farby ceny
farby emulsyjne kolory farby jedynka farby kolory
farby elewacyjne zewnetrzne farby artystyczne farby kolory scian
farby na sciany farby proszkowe farby do tkanin
farby na sciany farby do skor farby do drewna kolory
farby do szkla farby do scian farby kolory
farby do malowania scian farby do mebli farby do tkanin
farby na sciany farby farby do skory
farby farby kolory farby drogowe
drewno farba pokoj farby jakie farby do pokoju
farby proszkowe jakie farby do pokoju farby do lazienki
farby do scian farby farby
jakie farby do pokoju farby farby
pokoj dzieciny farby farby farby
farby do scian farby farby
farby elewacyjne ceny farby do szkla farby elewacyjne
farby elewacyjne zewnetrzne magnat farby farby ceny
farby do twarzy tania farba farby akrylowe
farby artystyczne farby proszkowe farby lateksowe opinie
farby do ubran farby farby do mebli
farby do skory farby strukturalne magnat farby
farby do scian farba malowanie scian
farby dekoracyjne tanie farby farby elewacyjne kolory
farba pokoj farby farby
farby farby farba
jakie farby do pokoju farby do wnetrz metal farby
dobre farby farby jakie farby do pokoju
farby do kuchni farby lateksowe kolory farby
farby samochodowe farby do mebli kolory farby

pageoxype

hosting
Jeżeli szukasz niedrogiej i solidnej firmy zajmującej się hostingiem to posiadam dla Ciebie szczególną informacje. Właśnie teraz powstał zawodowy i niedrogi serwer internetowy dla ludzi, którzy cenią sobie solidność i szybkość wykonywania zlecenia. Jednak zacznijmy od tego czym jest hosting. To usługa polegająca na użyczaniu przez dostawców Internetu miejsca na własnych serwerach dla wielorakich usług np. serwisy WWW, konta pocztowe, radia internetowe itp. Zazwyczaj spotykany jest hosting płatny, w którym cena opłaty miesięcznej zależy od kilku czynników. Jako przedsiębiorstwo umożliwiamy hosting na najwyższym poziomie, oferując przy tym potencjalnie najmniejsze ceny. Przekonaj się sam! Nasze usługi hosting także są niedarmowe, z z jedną różnicą, nasze usługi hosting są jednymi z najmniej kosztownych w sieci Nie możesz w to uwierzyć, czy podważasz jeszcze słuszność tego, co tu jest napisane? Jeśli tak to bezzwłocznie wejdź na nasz portal i przekonaj się o trafności tej wiadomości. Nasze usługi hosting oferują najlepszą jakość w niedużej cenie. Nie będziesz zmuszony przeznaczać ogromnych pieniędzy za usługi hosting. Jeżeli wpadniesz pierwszy raz na naszą witrynę, wytłumaczymy Ci wszystko. W naszej ofercie wyszukasz dużo korzystnych rabatów dla świeżych gości. Jeśli natomiast jesteś naszym stałym klientem, możesz być pewien, że będziesz miał ewentualność skorzystać z niespotykanych nigdzie indziej promocji. Wpadnij już dzisiaj na nasz portal. Sprawdź ile masz możliwość zachować pieniędzy w portfelu z nami.

onellimurne

web sites websites
Want my husband does not restrict as much as before Modafinil order I want happiness Order modafinil online Want my daughter was healthy and happy Modafinil social anxiety
G'night

idoworderse

Почему многим нравится разглядывать скачать сериалы без смс и без каких-либо других дополнительных процедур? Во-первых, почасту профессия смс бывает платным, и снимаемая со счета мобильного телефона сумма в итоге оказывается единый не маленькой. Мы же решили эту проблему, простой позволив каждому из наших пользователей фильмы в хорошем качестве без смс, и быть этом все представленные у нас фильмы онлайн в хорошем качестве, с отличным переводом и четким изображением – никаких бегающих сообразно экрану теней, невразумительных любительских переводов, дергающейся картинки либо кусков без перевода, сколько зачастую бывает ради других порталах, предлагающих бесплатные фильмы онлайн без регистрации. Мы заботимся о своих посетителях, предлагая им не простой фильмы бесплатно , но и предпочитать из обширной фильмотеки картины ради всяк язык: самые разные жанры – через комедии встарь ужасов и триллеров, благодаря приключений прежде боевиков и детективов, затем психологических драм прежде фантастики и мистики; самые разные страны-производители – Америка, Европа, Россия; самые разные актеры – мегазвезды либо едва начинающие особенный изнанка в вершине… Коли вы уже определились со своими предпочтениями, то можете воспользоваться поиском и глядеть новинки онлайн именно те, которые наиболее вас заинтересовали, либо же, буде вы сами не знаете конкретно, чего именно хотите, то дозволительно благопристойный скачать сериалы новинки сообразно очереди, пока, мат, что-либо вас взаправду не заинтересует. Ведь лорнировать фильмы онлайн без регистрации и смс – это основания открыто и непринужденный, вас средственный не ограничивает, пред вами отсутствует никаких запретов и преград. Есть alias вы и высокопарный мерцание полнометражного кино, в который запрещено не влюбиться. А мы со своей стороны сделаем постоянно, дабы вы получили самое лучшее: уметь видеть фильмы онлайн без смс, размышлять фильмы онлайн без регистрации, без материальных затрат и временных задержек. Незатейный и взаправду: самые интересные фильмы онлайн даром без смс. Присоединяйтесь ко всем, кто уже успел оценить предлагаемые нами преимущества! Выбирайте в каталоге те фильмы онлайн в хорошем качестве, которые считаете самыми интересными, приглашайте своих друзей, рассказывайте им о возможности всматриваться фильмы онлайн без регистрации и смс, собирайтесь сообща и не пропускайте ни одной премьеры. Всетаки только в ваших руках – а наша помощь вовек будет максимально полной, всегда нацеленной на то, дабы дать вам мочь уставиться фильмы онлайн в хорошем качестве, в самом лучшем качестве!

school_dubl

Happy New Year! The author write more I liked it.

mzaxiszer


Очень хочу положительно отозваться о этой методике: 613192498.ru , начал с ней работать в конце ноября, за эти дни заработал более 7000 рублей.
Спасибо огромное !
Ящик-автоответчик - maxim-axenov-help@yandex.ru - с нетерпением ответит на все Ваши вопросы автоматически, и даст напутствия к дальнейшем действиям.
Просто напишите туда любое письмо.

Antivirus_man

Hi, I congratulate you on Merry Christmas!

RamonGustav

Have you been turned down by other lenders?

kilka

gmc trucks here www.gmctruck.fora.pl
gmc from america www.gmctruck.fora.pl
real gmc www.gmctruck.fora.pl


and www.emeraldring.fora.pl rings

Welcome to ezeeinfo.com - An information website

Ezeeinfo is the one source informative website to provide all kind of updated information regarding Auto, Advertising, Business, Beauty, Computers & Technology, Careers & Employment, Finance, Food & Drink, Home & Family, Home Based Business, Health & Fitness, Internet, Insurance, Pets, Real Estate, Recreation & Sports, Shopping, Womens, Weight loss, Web Design & Development and Search Engine Optimization.

jeneey

bestusedautopart.com

auto, auto trader, auto part, auto repair, auto dealer, napa auto part, car part used, used auto part, advance auto part, auto body shop, auto wrecker, used auto, advanced auto part, auto trader.ca, auto part store, auto trader online, kragen auto part, advanced auto, discount auto part, auto buying, vw auto part, honda autopart, auto zone auto part, auto trader uk, classic auto trader

california-free-credit-report.info

credit, bad credit, credit check collection agency, credit check, credit free score, consumer credit counseling, credit history, credit bureau, free credit check, credit help, ford credit, bad credit debt consolidation, credit debt, bad credit refinance, pentagon federal credit union, consumer credit, credit and debt counseling, bad credit repair, average credit score, credit management, credit reporting, business credit, annual credit report.com, improve credit score, california free credit report


camera-cell-phone.info

cell phone, cell phone deal, camera phone, free cell phone, motorola cell phone, verizon cell phone, cell phone plan, nokia cell phone, sprint cell phone, samsung cell phone, nextel cell phone, lg cell phone, used cell phone, splinter cell, splinter cell, best cell phone, free cell phone ringtone, nokia cellular phone, cell phone game, cell phone ring tone, cell phone headset, cheap cellular phone, sony ericsson cell phone, camera cell phone, discount cell phone

columbia-house-music-club.net

night club, aol music, downloading music, myspace music, madonna music, 50 cent music, live music, online music, listen to free music, bar night club, hip hop music, new music, latin music, pop music, jessica simpson music, music business, in da club bmg music club, house music, night club chicago, music club, columbia house dvd club, columbia house music, baltimore club music, club house

entertainment-book.info

kelly blue book, book store, buy book online, amazon book, used book, borders book, comic book, book club, borders book store, book review, book review, online book, book mark.net, entertainment book, guest book, harry potter book, christian book store, harry potter book 7, free book, book search, reference book, discount book, kid book, entertainment coupon book, coupon book

forfreedating.com

dating, dating site, free online dating, online dating, dating services, online dating service, adult dating online, adult dating, free dating, internet dating, christian dating, lds dating, free dating services, adult dating free, single dating, adult dating services online, gay dating, black dating, free dating site, dating personals, jewish dating, web dating, lesbian dating, indian dating, dating tip

free-download-mp3-song.info

mp3 download, free mp3 downloads, free mp3 music download, download song, download free song, mp3 music download, buy download mp3 music, free download mp3 song, mp3 song, free mp3 song, free download hindi song, free download english mp3 song, download mp3 song, tamil mp3 song, download indi mp3, tamil song free download, bounce download kreesha mp3 turner, free hindi mp3 download, free mp3 player download, download mp3 player, download free hindi mp3 song, download free mp3 music player, free download mp3 latest indian song, mp3 free music download legal, free chinese mp3 song download

free-internet-service.info

internet provider, internet service, free internet, internet radio, internet game, free internet game, high speed internet service, internet advertising, internet tv, internet black jack, internet dating service, free internet radio, free internet access, internet movie, internet dating services, free internet service, internet gaming, internet phone service, free internet live tv, free internet radio station, call free internet phone, explorer free internet, download explorer free internet, free game internet play, advertising free internet

free-internetaccess.com

internet explorer, high speed internet access, microsoft internet explorer, internet access provider, internet access, internet business, high speed internet service, internet home business, access cheap internet, free internet access, free internet tv, internet fax, internet service provider isp, low cost internet access, dsl internet, dsl internet, wireless internet service provider, internet dial up access, wireless internet access, free internet phone, unlimited internet access, satellite internet access, fast internet access, broadband internet access, cable internet access

free-mp3-song.info

download song, free song, mp3 music, song search, karaoke song, free mp3 song, irish song, listen to song, rap song, the whisper song, gratis mocedades mp3, crazy frog song, top love song, top 10 song, mp3 musica, car mp3 stereo, billboard top 100 song, music song, 60 70 80 love song, beatles song, indie mp3, eminem song, midi mp3, cd mp3, arabic mp3

freearcadegame.info

free game, yahoo game, free online game, addicting game, play free game, free game downloads, kid game, pc game, flash game, disney game, msn game, game downloads, cartoon network game, pogo game, play game, arcade game, game to play online, free arcade game, classic arcade game, online arcade game, free arcade game online, video arcade game, real arcade game, coffee break arcade game, shooting arcade game

freebie-samples.info

free music downloads, free ringtone, free ecard, free music, free screensaver, free downloads, free clip art, free myspace layout, free mp3, free pic, free wallpaper, free stuff, free bingo, free people search, free greeting card, free email, free movie, free translation, free sample, free chat rooms, free music video, free chat, freebies, neopets freebies, canadian freebies

freedatingsiteweb.com

free dating web site, dating web site, match dating, gay dating, asian dating, christian dating service, interracial dating, speed dating, bbw dating, dating agency, dating advice, online dating site, latin dating, internet dating service, married dating, dating girl, adult dating service, dallas online dating, russian dating, new york online dating, jewish dating service, dating club, internet dating services, online dating vancouver, dating personal

freedesktopwallpapersite.com

wallpaper, desktop, free wallpaper, desktop computer, desktop wallpaper, free desktop wallpaper, computer wallpaper, wallpaper borders, anime wallpaper, desktop theme, background wallpaper, sexy wallpaper, download wallpaper, free 3d wallpaper, free computer wallpaper, free wallpaper download, naruto wallpaper, cool wallpaper, 3d wallpaper, easter wallpaper, psp wallpaper, the yellow wallpaper by charlotte perkins gilman, house painting and wallpaper, cell phone wallpaper, car wallpaper

freemp3musicdownload.info

music download, download online music, free mp3 music download, limewire free music download, free legal music download, download free music video, download music video, free music download site, free kazaa music download, music download site, free ares music download, wal mart music download, digital music download, ares music download, how to download music to psp, totally free music download, legal music download, download christian music, winmx free music download, download free music psp, free music download for mac, free ipod music download, free ipod music download, free music download program, dance music download

freeonlinedatingweb.com

dating tip for man, adult dating site, dating chat, dating game, christian dating services, dating direct, gay dating site, dating woman, adult dating personals, international dating, texas dating, new york dating, dating ads, double your dating, dating guest book, dating idea, chicago dating, dating sims, uk dating, seattle dating, arguing checklist dating, computer dating, single parent dating, atlanta online dating, online dating seattle

freepcdownloadgame.info

free game downloads, pc game, free pc game, free game downloads, pc game cheat, free pc download game, pc game downloads, free computer game download, free full version game download, psp game download, download free game for psp, pc game demo, download free full pc game, free pocket pc game, pocket pc game, download full game, new pc game, free card game download, free ware game to download, download free pokemon game, pc game cheat code, download computer game, free game to play and download, free online game download, download mario game

h57-hoodia.net

hoodia product, hoodia, hoodia gordonii, hoodia side effects, hoodia diet pill, h57 hoodia, pure hoodia, hoodia weight loss, hoodia diet, hoodia patch, hoodia plant, pure hoodia plus, hoodia and review , hoodia 57, hoodia thin, hoodia life, hoodia supreme, hoodia liquid, hoodia gordoni, hoodia oprah, hoodia plus pur, hoodia cactus, diet hoodia patch, gordonii hoodia plus, burn hoodia smart

halloween-gift-basket.info

food gift basket, gift basket, baby gift basket, gourmet gift basket, holiday gift basket, wine gift basket, corporate gift basket, christmas gift basket, birthday gift basket, cincinnati gift basket, gift basket idea, chocolate gift basket, easter gift basket, get well gift basket, tea gift basket, fruit gift basket, coffee gift basket, unique gift basket, wine country gift basket, wedding gift basket, spa gift basket, new baby gift basket, sympathy gift basket, gift basket supply, cookie gift basket

petco-stores.com

petco, pet, pet supply, pet supply store, pet product, pet store, pet services, pet health, pet shop, pet grooming, pet insurance, pet sitting services, park petco, discount pet supply, pet plus supply, online pet store, pet store chicago, online pet supply, pet supply wholesale, pet store los angeles, catalog pet supply, pet store washington dc, pet store detroit, pet store philadelphia, pet store new york

visa-gift-card.info

credit card, apply online for credit card, apply for a credit card, 0 apr credit card, business credit card, credit card debt, online credit card approval, chase credit card, gift card, visa credit card, credit card processing, low apr credit card, chase.com credit card, travel reward credit card, bad credit credit card, credit card offer, student credit card, secured credit card, visa gift card, free gift card, green card visa lottery, green card visa, prepaid visa card, simon gift card, capital visa credit card

2buyusedcar.com

buy a car, buy used car, used car st louis, used car newark, used car miami, used car tampa, cheap used car, used car san antonio, used car fort worth, used car san jose california, orlando used car, used car pittsburgh, used car boston, cheap used car for sale, used car columbus ohio, used car kansas city, used car seattle, used car austin, used car financing, buy car online, sell used car, buy used car cheap, buy cheap car, buy lease car, buy used car online

4automobiledealer.com

car dealer, used car dealer, motorcycle dealer, auto dealer, dealer home mobile rental, new car dealer, honda dealer, chevrolet dealer, dealer toyota, dodge dealer, jeep dealer in nc, nissan dealer, rv dealer, truck dealer, bmw dealer, hyundai dealer, acura dealer, jeep dealer, mazda dealer, volkswagen dealer, automobile dealer, florida car dealer, gmc dealer, mitsubishi dealer, audi dealer

universityofakron.info

university, college and university, online university, university of phoenix, university of phoenix online, accredited online college and university, university of michigan, university of washington, university of maryland, phoenix university, indiana university, university of arizona, university of houston, university of kentucky, howard university, boston university, university of pheonix online, harvard university, university of tennessee, michigan state university, stanford university, university of minnesota, arizona state university, northwestern university, university of akron

floridastateuniversity.info

university of florida, ohio state university, florida state university, michigan state university, arizona state university, georgia state university, university of south florida, state of florida, texas state university, wayne state university, san diego state university, illinois state university, iowa state university, penn state university, oregon state university, university of central florida, mississippi state university, tennessee state university, kent state university, florida university, florida atlantic university, florida international university, university of north florida, university of west florida, florida a m university

oklahomastateuniversity.info

accredited online college and university, columbia university, george washington university, university of illinois, degree online university, online university degree, university of utah, yale university, university of louisville, auburn university, oklahoma state university, university oklahoma, colorado state university, state university wichita, kansas state university, california state university, online university degree program, state university washington, oklahoma university, university central oklahoma, oklahoma state, state of oklahoma, accredited online university, city oklahoma university, online college and university

junieann

Beautiful variegated yarn. I love variegated yarn. I have troubles getting a pleasing result because I don't seem to pick the right patterns for it. However, this hasn't deterred me from buying more variegated yarn.

I just bought the Lady of the Forest shawl pattern. Made for variegated yarn. I am going to try it and hope for the best.

I love both of your colorways and look forward to seeing which patterns you choose for them.

In the Fall, I plan to do Beadwork in gansey yarn. I got the Aran color for it. I am working up my courage! I hope you join us in the Beadwork thing.

Leigh

What yummy colors. And what beautiful luster; alsmost looks as though it has a touch of silk in it.

Nancy J

Ah, some more of Lisa's beautiful dye work! I especially like the 'ocean' one! I have some of her petroglyph colorway in roving to spin!

Marji

love the Kinsale.
I've been wanting to order some Lisa Souza yarn forever it seems. I see she's going to be at Convergence in Grand Rapids MI end of this month, and I'm debating trying to get up there to actually see her yarns. Dangerous though, may end up with more than I bargain for.
Can't wait to see what you do with it.

Aarlene

Oh such shimmery loveliness.
You sure are coming along on the Kinsale, whatever the number of stitches. Love the texturey goodness!

The comments to this entry are closed.